O Firmie

Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku jest organizacją pozarządową ściśle współpracującą z organem administracji państwowej jakim jest Archiwum Państwowe w Gdańsku. W ramach tej współpracy prowadzimy cyklicznie kursy kancelaryjno-archiwalne, na których rocznie udaje nam się przeszkolić około 200 osób.
Część z przeszkolonych przez nas osób stanowią osoby bezrobotne lub niepełnosprawne. Wiele z nich, dzięki naszym kursom, znalazła pracę w urzędach administracji państwowej, samorządowej oraz u pracodawców prywatnych.
 Obecnie kursy kancelaryjno-archiwalne prowadzimy w podziale dwustopniowym. Ponadto w miarę potrzeb prowadzimy szkolenia specjalistyczne dla pracowników poszczególnych branż.
 
Oprócz tego specjalizujemy się w opracowywaniu normatywów kancelaryjnych dla firm.

scroll back to top